Organizácia B.L.B. Sped, s.r.o. zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu. Využíva vlastné vozidlá v rámci celej Európy, so zameraním na Slovensko a Maďarsko. Spoločnosť disponuje vozovým parkom s počtom 14 kamiónových súprav značky VOLVO.

Prepravný poriadok