Spoločnosť B.L.B. SPED, s.r.o., so sídlom v Krásnohorskej Dlhej Lúke bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.2004.

Hlavnou činnosťou B.L.B. SPED, s.r.o. je predovšetkým medzinárodná preprava tovaru nákladnými vozidlami so zameraním hlavne na prepravu Slovensko – Maďarsko a opačne a špedičná činnosť v nákladnej doprave s rovnakým zameraním.

Spoločnosť disponuje vozovým parkom s počtom 14 kamiónových súprav značky VOLVO.

V roku 2008 firma zaobstarala stavebný stroj JCB 3CX, a v roku 2011 ďalší stavebný stroj JCB 4CX, ktoré využíva na zemné práce, a na manipuláciu so stavebným materiálom v sklade.

V roku 2010 firma rozšírila ponuku služieb o skladové služby a predaj stavebného materiálu a začiatkom roku 2011 o ubytovacie služby.

Prepravný poriadok
Účtovná závierka