Zabezpečíme Vám dodávku širokého sortimentu stavebného materiálu v okrese Rožňavy, v obci Krh. Dlhá Lúka.

Piesok (HK-0-24 mm, OHK 0-4 mm)

Cement

Šalovacie tvárnice

Typ Rozmery bxlxv [cm] Hmotnosť (kg/ks) ks/paleta
N-20/25 20x40x25 17 60
N-25/25 25x40x25 18,5 40
N-30/25 30x40x25 25 40
N-40/25 40x40x25 28 30
N-15/23 15x50x23 17,30 72
N-20/23 20x50x23 17,6 60
N-30/23 30x50x23 22 36
N-40/23 40x50x23 24 20

Murovacie tvárnice

Typ Rozmery bxlxv [cm] Hmotnosť (kg/ks) ks/paleta
FBT 30/24 20x30x24 17 80
PF-30/23 30x38x23 18 40
PF-30/25 30x38x25 33 40

Betónové rúry s pätkou

Typ Rozmery d x L x v (cm) Hmotnosť (kg/ks)
ACS-30 30/100/4,0 120
ACS-40 40/100/4,5 175
ACS-50 50/100/5,0 260
ACS-60 60/100/5,5 375
ACS-80 80/100/8,5 690
ACS-100 100/100/9,3 945

Šachtové skruže

Typ- D x H x t Hmotnosť (kg/ks)
AGY 80/25/9 150
AGY 80/50/9 300
AGY 80/75/9 450
AGY 100/25/9 240
AGY 100/50/9 410
AGY 100/100/9 810
AGY 120/50/9 440
AGY 120/100/9 880
AGY 80/25/12 250
AGY 80/50/12 460
AGY 80/75/12 670
AGY 100/25/12 285
AGY 100/50/12 560
AGY 100/75/12 770
AGY 100/100/12 1030

Konusy

Typ- [D1 x H x D2 x t] Hmotnosť (kg/ks)
HORNÉ ZÚŽENIE
AK 80/40/51,5/9 275
AK 80/40/65,5/9 220
AK 80/35/51,5/12 370
AK 80/35/62,5/12 315
SPODNÉ ZÚŽENIE
ASZ 100/75/80/9 700
ASZ 100/75/80/12 740
KÓNUS
AK 100/60/51,5/9 470
AK 100/60/62,5/9 400
AK 120/60/51,5/9 850
AK 100/60/51,5/12 700
AK 100/60/62,5/12 590

Zámková dlažba

Názov Hrúbka (cm) Hmotnosť (kg/paleta) Množstvo (m2/paleta)
VLNA
SIVÁ 6 1200 8,5
ČERVENÁ 6 1200 8,5
ŽLTÁ 6 1200 8,5
KOSŤ
SIVÁ 6 1200 8,5
ČERVENÁ 6 1200 8,5
ŽLTÁ 6 1200 8,5
ŠESŤHRAN
SIVÁ 6 1200 8,5
ČERVENÁ 6 1200 8,5
ŽLTÁ 6 1200 8,5

Záhradný obrubník

Názov Rozmery l x b x v (cm) Hmotnosť (kg/ks) Množstvo (m2/paleta)
SIVÝ 100x20x5 22 52
ČERVENÝ 100x20x5 22 52
ŽLTÝ 100x20x5 22 52

Cestné prvky

Názov Rozmery lxbxv [cm] Hmotnosť (kg/ks) ks/paleta
Zatrávňovacia tvárnica 40x40x10 15 60
Chodníková tvárnica 40x20x6 11 120
Chodníková tvárnica 40x40x6 21 60
Chodníková tvárnica 40x20x10 18 72
Chodníková tvárnica 40x40x10 36 36
Chodníková tvárnica 60x40x10 52 24

Žľabové prvky